Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Fakaafo (atollo)
Atafu (atollo)
Tafolaelo (isola)
Nukunono (atollo)
Atafu (isola)
Teafua (isola)
Tokelau Islands (isole)
Niue (isola)
Fakaofo Atoll (atollo)
Tokolau (isole)
Fakaofu (isola)
Nukuno (atollo)
Fakaofu (atollo)
Fakaofo (isola)
Dalabeka (isola)
Nukunonu (isola)
Otafi (isola)
Savaica (isola)
Motuiti (isola)
Oatafu (atollo)
Nukumassanga (isola)
Tioki (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Neu Lauenburg (atollo)
Matangi (isola)
Afua (isola)
Nukusesuki (isola)
Motutulatula (isola)
Pangai (isola)
Mulifonua (isola)
Union Islands (isole)
Fonua Fala Island (isola)
Motuloa (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Motunangea (isola)
Fonua Loa (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Oafuna (isola)
Nukulakia (isola)
Bowditch Island (atollo)
Atáfu Island (isola)
Nukunono (isola)
Awtano (isola)
Tukumatini (isola)
Tokelan Islands (isole)
Union Group (isole)
Patalinga (isola)
Fonua Muli (isola)
Tisungatu (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fonua Fala (isola)
Nuko Nono Island (isola)
Duke of York Island (atollo)
Papaloa (isola)
South East Island (isola)
Fenua Fala (isola)
Longatana (isola)
Sikatai (isola)
Matangi Island (isola)
Tokikimoa (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Fulatutasi (isola)
Mawtu (isola)
North West Island (isola)
Kivave (isola)
Polynesia (atollo)
Saumatafanga Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Palea (isola)
Motuagea (isola)
Tokelau Group (isole)
Savaika (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Fonua Loa Island (isola)
Tisungatu (isola)
Nukumatau (isola)
Fonua Muli (isola)
Patalinga (isola)
Tokelan Islands (isole)
Tukumatini (isola)
Union Group (isole)
Awtano (isola)
Nukunono (isola)
Atáfu Island (isola)
Bowditch Island (atollo)
Nukulakia (isola)
Oafuna (isola)
Fonua Loa (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Tokelau (entità politica subordinata)
Motunangea (isola)
Mulifonua (isola)
Motuloa (isola)
Union Islands (isole)
Fonua Fala Island (isola)
Pangai (isola)
Motutulatula (isola)
Afua (isola)
Nukusesuki (isola)