Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Tafolaelo (isola)
Fakaafo (atollo)
Atafu (atollo)
Nukunono (atollo)
Teafua (isola)
Atafu (isola)
Tokelau Islands (isole)
Niue (isola)
Tokolau (isole)
Fakaofo Atoll (atollo)
Fakaofu (isola)
Nukuno (atollo)
Fakaofo (isola)
Dalabeka (isola)
Nukunonu (isola)
Fakaofu (atollo)
Savaica (isola)
Otafi (isola)
Nukumassanga (isola)
Motuiti (isola)
Oatafu (atollo)
Tioki (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Neu Lauenburg (atollo)
Matangi (isola)
Afua (isola)
Pangai (isola)
Motutulatula (isola)
Mulifonua (isola)
Nukusesuki (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Motuloa (isola)
Union Islands (isole)
Motunangea (isola)
Oafuna (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Atafu Atoll (atollo)
Fonua Loa (isola)
Nukulakia (isola)
Awtano (isola)
Bowditch Island (atollo)
Nukunono (isola)
Atáfu Island (isola)
Tukumatini (isola)
Union Group (isole)
Tokelan Islands (isole)
Patalinga (isola)
Fonua Muli (isola)
Tisungatu (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fonua Fala (isola)
Nuko Nono Island (isola)
Duke of York Island (atollo)
South East Island (isola)
Papaloa (isola)
Fenua Fala (isola)
Sikatai (isola)
Longatana (isola)
Matangi Island (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Tokikimoa (isola)
Fulatutasi (isola)
Mawtu (isola)
North West Island (isola)
Kivave (isola)
Polynesia (atollo)
Saumatafanga Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Palea (isola)
Motuagea (isola)
Tokelau Group (isole)
Savaika (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Nukumatau (isola)
Tisungatu (isola)
Patalinga (isola)
Fonua Muli (isola)
Tokelan Islands (isole)
Union Group (isole)
Tukumatini (isola)
Atáfu Island (isola)
Awtano (isola)
Bowditch Island (atollo)
Nukunono (isola)
Nukulakia (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Oafuna (isola)
Fonua Loa (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Motunangea (isola)
Motuloa (isola)
Union Islands (isole)
Fonua Fala Island (isola)
Nukusesuki (isola)
Mulifonua (isola)
Motutulatula (isola)
Pangai (isola)
Matangi (isola)