Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Fakaafo (atollo)
Tokelau Islands (isole)
Atafu (atollo)
Atafu (isola)
Nukunono (atollo)
Dalabeka (isola)
Nukuno (atollo)
Tafolaelo (isola)
Fakaofu (atollo)
Teafua (isola)
Niue (isola)
Motuiti (isola)
Fakaofo (isola)
Tokolau (isole)
Fakaofo Atoll (atollo)
Matangi (isola)
Fakaofu (isola)
Pangai (isola)
Mulifonua (isola)
Afua (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Nukunonu (isola)
Savaica (isola)
Savaika (isola)
Oatafu (atollo)
Oafuna (isola)
Nukumatau (isola)
Motutulatula (isola)
Otafi (isola)
Tioki (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Fonua Loa (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Fonua Muli (isola)
Tukumatini (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Nukusesuki (isola)
Awtano (isola)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Nukunono (isola)
Fenua Fala (isola)
Tokelan Islands (isole)
Tokelau Group (isole)
Bowditch Island (atollo)
Atafu Atoll (atollo)
Nukumassanga (isola)
Union Islands (isole)
Motuloa (isola)
Nukulakia (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

South East Island (isola)
Duke of York Island (atollo)
Papaloa (isola)
Fonua Fala (isola)
North West Island (isola)
Longatana (isola)
Matangi Island (isola)
Motuagea (isola)
Polynesia (atollo)
Fulatutasi (isola)
Sikatai (isola)
Tokikimoa (isola)
Saumatafanga (isola)
Nuko Nono Island (isola)
Kivave (isola)
Palea (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Saumatafanga Island (isola)
Union Group (isole)
Atáfu Island (isola)
Motunangea (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Fonua Loa Island (isola)
Tisungatu (isola)
Patalinga (isola)
Nukulakia (isola)
Mawtu (isola)
Motuloa (isola)
Union Islands (isole)
Nukumassanga (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Tokelau Group (isole)
Bowditch Island (atollo)
Fenua Fala (isola)
Tokelan Islands (isole)
Nukunono (isola)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Awtano (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Nukusesuki (isola)
Tukumatini (isola)
Fonua Muli (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Fonua Fala Island (isola)
Fonua Loa (isola)
Otafi (isola)
Motutulatula (isola)
Tioki (isola)
Oafuna (isola)
Nukumatau (isola)