Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Tafolaelo (isola)
Atafu (atollo)
Nukunono (atollo)
Fakaafo (atollo)
Teafua (isola)
Tokelau Islands (isole)
Fakaofo Atoll (atollo)
Atafu (isola)
Niue (isola)
Tokolau (isole)
Nukuno (atollo)
Fakaofu (isola)
Fakaofo (isola)
Motuiti (isola)
Nukumassanga (isola)
Nukunonu (isola)
Savaica (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Oatafu (atollo)
Fakaofu (atollo)
Otafi (isola)
Tioki (isola)
Dalabeka (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Motutulatula (isola)
Mulifonua (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Motunangea (isola)
Nukusesuki (isola)
Matangi (isola)
Pangai (isola)
Union Islands (isole)
Motuloa (isola)
Afua (isola)
Bowditch Island (atollo)
Fonua Loa (isola)
Oafuna (isola)
Tukumatini (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Union Group (isole)
Tokelan Islands (isole)
Fonua Muli (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Atáfu Island (isola)
Nukunono (isola)
Nukulakia (isola)
Patalinga (isola)
Tisungatu (isola)
Awtano (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fonua Fala (isola)
Nuko Nono Island (isola)
Papaloa (isola)
Duke of York Island (atollo)
Longatana (isola)
South East Island (isola)
Tokikimoa (isola)
Sikatai (isola)
Fenua Fala (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Matangi Island (isola)
Fulatutasi (isola)
Mawtu (isola)
Palea (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Polynesia (atollo)
Kivave (isola)
North West Island (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Motuagea (isola)
Savaika (isola)
Tokelau Group (isole)
Fonua Loa Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Nukumatau (isola)
Awtano (isola)
Tisungatu (isola)
Patalinga (isola)
Nukunono (isola)
Nukulakia (isola)
Atáfu Island (isola)
Fonua Muli (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Tokelan Islands (isole)
Union Group (isole)
Tukumatini (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Oafuna (isola)
Fonua Loa (isola)
Bowditch Island (atollo)
Afua (isola)
Motuloa (isola)
Union Islands (isole)
Mulifonua (isola)
Matangi (isola)
Nukusesuki (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Motunangea (isola)
Pangai (isola)