Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Tafolaelo (isola)
Atafu (atollo)
Nukunono (atollo)
Fakaafo (atollo)
Tokelau Islands (isole)
Fakaofo Atoll (atollo)
Teafua (isola)
Niue (isola)
Atafu (isola)
Tokolau (isole)
Nukuno (atollo)
Fakaofu (isola)
Fakaofo (isola)
Motuiti (isola)
Nukumassanga (isola)
Nukunonu (isola)
Savaica (isola)
Tioki (isola)
Oatafu (atollo)
Fakaofu (atollo)
Neu Lauenburg (atollo)
Otafi (isola)
Motutulatula (isola)
Dalabeka (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Fonua Fala Island (isola)
Matangi (isola)
Pangai (isola)
Union Islands (isole)
Mulifonua (isola)
Motuloa (isola)
Nukusesuki (isola)
Afua (isola)
Motunangea (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Bowditch Island (atollo)
Union Group (isole)
Fonua Loa (isola)
Oafuna (isola)
Tukumatini (isola)
Fonua Muli (isola)
Tokelan Islands (isole)
Atáfu Island (isola)
Nukulakia (isola)
Nukunono (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Awtano (isola)
Patalinga (isola)
Nukumatau (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fonua Fala (isola)
Papaloa (isola)
Nuko Nono Island (isola)
South East Island (isola)
Duke of York Island (atollo)
Longatana (isola)
Tokikimoa (isola)
Sikatai (isola)
Matangi Island (isola)
Fenua Fala (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Fulatutasi (isola)
North West Island (isola)
Mawtu (isola)
Polynesia (atollo)
Saumatafanga Island (isola)
Palea (isola)
Kivave (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Savaika (isola)
Motuagea (isola)
Tokelau Group (isole)
Tisungatu (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Patalinga (isola)
Nukumatau (isola)
Awtano (isola)
Nukulakia (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Nukunono (isola)
Atáfu Island (isola)
Tokelan Islands (isole)
Fonua Muli (isola)
Tukumatini (isola)
Oafuna (isola)
Bowditch Island (atollo)
Union Group (isole)
Tokelau (entità politica subordinata)
Fonua Loa (isola)
Motunangea (isola)
Afua (isola)
Nukusesuki (isola)
Motuloa (isola)
Mulifonua (isola)
Union Islands (isole)
Fonua Fala Island (isola)
Matangi (isola)
Pangai (isola)