Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Fakaafo (atollo)
Atafu (atollo)
Nukunono (atollo)
Tafolaelo (isola)
Atafu (isola)
Teafua (isola)
Tokelau Islands (isole)
Niue (isola)
Dalabeka (isola)
Tokolau (isole)
Fakaofo Atoll (atollo)
Nukuno (atollo)
Fakaofu (isola)
Fakaofu (atollo)
Fakaofo (isola)
Nukunonu (isola)
Otafi (isola)
Savaica (isola)
Motuiti (isola)
Oatafu (atollo)
Nukumassanga (isola)
Tioki (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Pangai (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Matangi (isola)
Nukusesuki (isola)
Afua (isola)
Motutulatula (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Union Islands (isole)
Motuloa (isola)
Mulifonua (isola)
Motunangea (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Fonua Loa (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Oafuna (isola)
Bowditch Island (atollo)
Nukulakia (isola)
Atáfu Island (isola)
Nukunono (isola)
Awtano (isola)
Tukumatini (isola)
Fonua Muli (isola)
Tokelan Islands (isole)
Union Group (isole)
Patalinga (isola)
Tisungatu (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Nuko Nono Island (isola)
Fonua Fala (isola)
Duke of York Island (atollo)
South East Island (isola)
Papaloa (isola)
Fenua Fala (isola)
Sikatai (isola)
Matangi Island (isola)
Tokikimoa (isola)
Longatana (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Fulatutasi (isola)
Mawtu (isola)
North West Island (isola)
Kivave (isola)
Polynesia (atollo)
Saumatafanga Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Palea (isola)
Motuagea (isola)
Tokelau Group (isole)
Savaika (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Tisungatu (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Nukumatau (isola)
Patalinga (isola)
Tokelan Islands (isole)
Fonua Muli (isola)
Tukumatini (isola)
Union Group (isole)
Awtano (isola)
Nukunono (isola)
Atáfu Island (isola)
Nukulakia (isola)
Bowditch Island (atollo)
Oafuna (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Fonua Loa (isola)
Motunangea (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Mulifonua (isola)
Union Islands (isole)
Motuloa (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Motutulatula (isola)
Afua (isola)
Nukusesuki (isola)
Matangi (isola)