Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Fakaafo (atollo)
Nukunono (atollo)
Tafolaelo (isola)
Atafu (atollo)
Atafu (isola)
Tokelau Islands (isole)
Teafua (isola)
Dalabeka (isola)
Nukuno (atollo)
Tokolau (isole)
Niue (isola)
Fakaofu (isola)
Fakaofo (isola)
Fakaofo Atoll (atollo)
Fakaofu (atollo)
Nukunonu (isola)
Oatafu (atollo)
Savaica (isola)
Motuiti (isola)
Pangai (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Otafi (isola)
Nukusesuki (isola)
Matangi (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Afua (isola)
Tioki (isola)
Nukumassanga (isola)
Motutulatula (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Fonua Loa (isola)
Mulifonua (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Union Islands (isole)
Oafuna (isola)
Motuloa (isola)
Motunangea (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Tukumatini (isola)
Atáfu Island (isola)
Awtano (isola)
Bowditch Island (atollo)
Tokelan Islands (isole)
Nukulakia (isola)
Fonua Muli (isola)
Union Group (isole)
Patalinga (isola)
Tisungatu (isola)
Fonua Loa Island (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Nuko Nono Island (isola)
South East Island (isola)
Duke of York Island (atollo)
Fonua Fala (isola)
Papaloa (isola)
Sikatai (isola)
Fenua Fala (isola)
Longatana (isola)
Matangi Island (isola)
Tokikimoa (isola)
Fulatutasi (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
North West Island (isola)
Mawtu (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Kivave (isola)
Polynesia (atollo)
Motuagea (isola)
Tokelau Group (isole)
Palea (isola)
Nukumatau (isola)
Savaika (isola)
Nukunono (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Fonua Loa Island (isola)
Patalinga (isola)
Tisungatu (isola)
Union Group (isole)
Fonua Muli (isola)
Nukulakia (isola)
Awtano (isola)
Atáfu Island (isola)
Tukumatini (isola)
Tokelan Islands (isole)
Bowditch Island (atollo)
Atafu Atoll (atollo)
Motunangea (isola)
Motuloa (isola)
Oafuna (isola)
Union Islands (isole)
Tokelau (entità politica subordinata)
Mulifonua (isola)
Nukumassanga (isola)
Fonua Loa (isola)
Motutulatula (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Matangi (isola)
Neu Lauenburg (atollo)