Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Nukunono (atollo)
Fakaafo (atollo)
Fakaofo Atoll (atollo)
Atafu (atollo)
Tafolaelo (isola)
Tokelau Islands (isole)
Atafu (isola)
Teafua (isola)
Tokolau (isole)
Fakaofo (isola)
Fakaofu (isola)
Niue (isola)
Motuiti (isola)
Fakaofu (atollo)
Nukunonu (isola)
Nukuno (atollo)
Nukumassanga (isola)
Motutulatula (isola)
Dalabeka (isola)
Union Islands (isole)
Savaica (isola)
Otafi (isola)
Motuloa (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Neu Lauenburg (atollo)
Pangai (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Bowditch Island (atollo)
Afua (isola)
Motunangea (isola)
Matangi (isola)
Mulifonua (isola)
Nukusesuki (isola)
Fonua Loa (isola)
Union Group (isole)
Tokelan Islands (isole)
Fonua Muli (isola)
Tukumatini (isola)
Atáfu Island (isola)
Oatafu (atollo)
Tioki (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Nukulakia (isola)
Nukunono (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Saumatafanga (isola)
Oafuna (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Tokelau Group (isole)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fonua Fala (isola)
Papaloa (isola)
Tokikimoa (isola)
South East Island (isola)
Fulatutasi (isola)
Duke of York Island (atollo)
Nuko Nono Island (isola)
North West Island (isola)
Longatana (isola)
Sikatai (isola)
Polynesia (atollo)
Fenua Fala (isola)
Kivave (isola)
Matangi Island (isola)
Mawtu (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Palea (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Nukumatau (isola)
Motuagea (isola)
Patalinga (isola)
Tisungatu (isola)
Savaika (isola)
Tokelau Group (isole)
Awtano (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Oafuna (isola)
Saumatafanga (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Nukunono (isola)
Nukulakia (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Tioki (isola)
Tukumatini (isola)
Oatafu (atollo)
Atáfu Island (isola)
Fonua Muli (isola)
Fonua Loa (isola)
Union Group (isole)
Tokelan Islands (isole)
Mulifonua (isola)
Nukusesuki (isola)
Bowditch Island (atollo)
Matangi (isola)
Afua (isola)
Motunangea (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Neu Lauenburg (atollo)