Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Fakaafo (atollo)
Tafolaelo (isola)
Nukunono (atollo)
Atafu (atollo)
Atafu (isola)
Tokelau Islands (isole)
Teafua (isola)
Niue (isola)
Dalabeka (isola)
Fakaofo Atoll (atollo)
Tokolau (isole)
Nukuno (atollo)
Fakaofu (isola)
Fakaofo (isola)
Fakaofu (atollo)
Nukunonu (isola)
Savaica (isola)
Otafi (isola)
Nukumassanga (isola)
Oatafu (atollo)
Motuiti (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Neu Lauenburg (atollo)
Tioki (isola)
Pangai (isola)
Matangi (isola)
Afua (isola)
Nukusesuki (isola)
Motutulatula (isola)
Mulifonua (isola)
Union Islands (isole)
Motuloa (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Fonua Loa (isola)
Motunangea (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Oafuna (isola)
Atáfu Island (isola)
Nukulakia (isola)
Awtano (isola)
Bowditch Island (atollo)
Nukunono (isola)
Tukumatini (isola)
Tokelan Islands (isole)
Patalinga (isola)
Union Group (isole)
Fonua Muli (isola)
Fonua Loa Island (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Nuko Nono Island (isola)
Fonua Fala (isola)
Duke of York Island (atollo)
South East Island (isola)
Papaloa (isola)
Fenua Fala (isola)
Sikatai (isola)
Matangi Island (isola)
Tokikimoa (isola)
Longatana (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Fulatutasi (isola)
Mawtu (isola)
North West Island (isola)
Polynesia (atollo)
Kivave (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Palea (isola)
Motuagea (isola)
Tokelau Group (isole)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Savaika (isola)
Tisungatu (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Fonua Loa Island (isola)
Nukumatau (isola)
Fonua Muli (isola)
Union Group (isole)
Patalinga (isola)
Tokelan Islands (isole)
Tukumatini (isola)
Nukunono (isola)
Bowditch Island (atollo)
Nukulakia (isola)
Atáfu Island (isola)
Awtano (isola)
Oafuna (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Fonua Loa (isola)
Motunangea (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Union Islands (isole)
Motuloa (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Mulifonua (isola)
Motutulatula (isola)
Afua (isola)
Nukusesuki (isola)
Matangi (isola)