Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Tokelau Islands (isole)
Fakaafo (atollo)
Atafu (atollo)
Dalabeka (isola)
Nukunono (atollo)
Tafolaelo (isola)
Atafu (isola)
Teafua (isola)
Tokolau (isole)
Nukuno (atollo)
Niue (isola)
Fakaofu (atollo)
Fakaofu (isola)
Fakaofo (isola)
Fakaofo Atoll (atollo)
Nukunonu (isola)
Motutulatula (isola)
Afua (isola)
Oatafu (atollo)
Matangi (isola)
Tioki (isola)
Fonua Loa (isola)
Pangai (isola)
Nukusesuki (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Fonua Fala Island (isola)
Otafi (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Savaica (isola)
Mulifonua (isola)
Motuiti (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Nukumassanga (isola)
Oafuna (isola)
Awtano (isola)
Union Islands (isole)
Tokelan Islands (isole)
Atafu Atoll (atollo)
Tukumatini (isola)
Atáfu Island (isola)
Motunangea (isola)
Bowditch Island (atollo)
Motuloa (isola)
Patalinga (isola)
Nukulakia (isola)
Fonua Muli (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Tisungatu (isola)
Union Group (isole)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Nuko Nono Island (isola)
South East Island (isola)
Duke of York Island (atollo)
Fonua Fala (isola)
Sikatai (isola)
Papaloa (isola)
Longatana (isola)
Saumatafanga (isola)
Matangi Island (isola)
Fenua Fala (isola)
Kivave (isola)
Tokikimoa (isola)
North West Island (isola)
Fulatutasi (isola)
Polynesia (atollo)
Mawtu (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Motuagea (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Palea (isola)
Nukumatau (isola)
Tokelau Group (isole)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Savaika (isola)
Nukunono (isola)
Union Group (isole)
Tisungatu (isola)
Fonua Muli (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Motuloa (isola)
Patalinga (isola)
Nukulakia (isola)
Motunangea (isola)
Atáfu Island (isola)
Bowditch Island (atollo)
Union Islands (isole)
Tokelan Islands (isole)
Tukumatini (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Oafuna (isola)
Awtano (isola)
Nukumassanga (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Motuiti (isola)
Savaica (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Mulifonua (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Neu Lauenburg (atollo)