Luoghi in Iran che sono classificati ovile

> Ā

Āb Alvān (ovile), Āb Ānārī (ovile), Āb Bāgh (ovile), Āb Qandī (ovile), Āb Tey (ovile), Āb-e Aḩmad (ovile), Āb-e Sefīd (ovile)

> a

Afarūdbār (ovile), Aghdarreh (ovile)

> Ā

Āghol Shūreh (ovile), Āghol Zarjān Khāneh (ovile), Āghol-e Abūlī (ovile), Āghol-e Angoshtī (ovile), Āghol-e Balāman (ovile), Āghol-e Banjeh Gandāb (ovile), Āghol-e Bonū (ovile), Āghol-e Chāh Farāq (ovile), Āghol-e Chāh Meḩrāb (ovile), Āghol-e Chāh Morteẕá (ovile), Āghol-e Chāh Now (ovile), Āghol-e Chāh Now (ovile), Āghol-e Chāh Palang (ovile), Āghol-e Chāh Shīrīn (ovile), Āghol-e Chāh Shūr (ovile), Āghol-e Dabīr (ovile), Āghol-e Daqq-e Dūzakhī (ovile), Āghol-e Dīgū (ovile), Āghol-e Eskambīlū (ovile), Āghol-e Gol Kamar Bānū (ovile), Āghol-e Gol Sefīd (ovile), Āghol-e Ḩājj ‘Alī Naqī (ovile), Āghol-e Ḩasan Mosalmān (ovile), Āghol-e Havrū (ovile), Āghol-e Ḩoseyn Khānī (ovile), Āghol-e Ḩoseyn Kūjarī (ovile), Āghol-e Kalvānī (ovile), Āghol-e Kamarī (ovile), Āghol-e Kandeh Peykeh (ovile), Āghol-e Khoramnak (ovile), Āghol-e Kolang Korreh (ovile), Āghol-e Lālā (ovile), Āghol-e Lībī (ovile), Āghol-e Lūkshalān (ovile), Āghol-e Mardeh-ye Sefīd (ovile), Āghol-e Marghān Gāh (ovile), Āghol-e Moqīmī (ovile), Āghol-e Naft Chāk (ovile), Āghol-e Narmeh Chāl (ovile), Āghol-e Narū (ovile), Āghol-e Oshtorūn (ovile), Āghol-e Pam Kamar (ovile), Āghol-e Pardī (ovile), Āghol-e Qadīrak (ovile), Āghol-e Qarah Qamīsh Taqī (ovile), Āghol-e Qāsem Jānī (ovile), Āghol-e Sangī (ovile), Āghol-e Sar Cheshmeh (ovile), Āghol-e Sarbāz (ovile), Āghol-e Sen Dar (ovile), Āghol-e Sham (ovile), Āghol-e Sharbatī (ovile), Āghol-e Shīrgī (ovile), Āghol-e Shotor (ovile), Āghol-e Shūr Āb (ovile), Āghol-e Shūreh (ovile), Āghol-e Shūreh (ovile), Āghol-e Sūzesh (ovile), Āghol-e Takhteh (ovile), Āghol-e Tang Zardūn (ovile), Āghol-e Tangeh (ovile), Āghol-e Ţāqī (ovile), Āghol-e Tīr Kūh (ovile), Āghol-e Vahl (ovile), Āghol-e Yūsefābād (ovile), Āghol-e Zard Kūh (ovile), Āghol-e Zardeh (ovile), Āghol-e Zīgāh (ovile), Āgholhā-ye Āshūr (ovile), Ālmeh Ḩeşār (ovile)

> a

Aman Kandī (ovile)

> Ā

Āndār (ovile)

> a

Andār (ovile)

> Ā

Ānū (ovile), Āq Darreh (ovile)

> a

Arfa‘ Deh (ovile), Arfa‘ Rūdbār (ovile), Arfeh Deh (ovile), Arfeh Kūh (ovile)

> b

Bābā Aḩmadlū Āghol (ovile), Bachcheh Chāh (ovile), Bād Darreh (ovile), Bahāreh (ovile), Bālā Sar ‘Āreẕ (ovile), Band Mīr Sharīf (ovile), Band Sharī‘at (ovile), Band-e Ākhūnd (ovile), Banjeh Sar (ovile), Banjeh Sarā (ovile), Bard Sefīd (ovile), Bareh Haleh (ovile), Barzeh (ovile), Bas Kalleh Sūd (ovile), Benvār (ovile), Bey Kand-e ‘Abdollāhī (ovile), Bī Bī Ardeh (ovile), Bībāz (ovile), Bīd-e A‘lam (ovile), Bīdū-ye ‘Olyā (ovile), Bīkaneh Nadīgūn (ovile), Bon Gah (ovile), Bon Zāre‘ (ovile), Bon Zāre‘ (ovile), Bonārī (ovile), Bonārī-ye Fatḩī (ovile), Boneh Vār (ovile), Boneh-ye Ākhūnd (ovile), Boneh-ye Alangeh (ovile), Boneh-ye Larkūh (ovile), Boneh-ye Larkūh Āghol (ovile), Boneh-ye Palāsh Āghol (ovile), Boneh-ye Sīāh Chapal (ovile), Bonvār (ovile)

> c

Chaft-e Kamar Berehneh (ovile), Chaggū (ovile), Chāh Chahār Ţāq (ovile), Chāh Derāz (ovile), Chāh Farākh (ovile), Chāh Farsakh (ovile), Chāh Gazī (ovile), Chāh Karū (ovile), Chāh Mīrzā (ovile), Chah Moḩammad ‘Arab (ovile), Chāh Monavvarī (ovile), Chāh Palang (ovile), Chāh Şafar (ovile), Chāh Shūr (ovile), Chāh Ţabaq (ovile), Chāh Tak (ovile), Chāh-e Āb Gholām (ovile), Chāh-e Ākhūnd (ovile), Chāh-e Asadollāh (ovile), Chāh-e Baghal (ovile), Chāh-e Baghal (ovile), Chāh-e Barzū (ovile), Chāh-e Chaghandar (ovile), Chāh-e Charkhī (ovile), Chāh-e Ebrāhīm (ovile), Chāh-e Farāgh (ovile), Chāh-e Gazūdanbāleh (ovile), Chāh-e Ghūreh (ovile), Chāh-e Gūsfand (ovile), Chāh-e Ḩeydar (ovile), Chāh-e Janyān (ovile), Chāh-e Kadū (ovile), Chāh-e Khānī (ovile), Chāh-e Khash (ovile), Chāh-e Khorāsānī (ovile), Chāh-e Konār (ovile), Chāh-e Mīān Tak (ovile), Chāh-e Nargas (ovile), Chāh-e Naşīr Jān (ovile), Chāh-e Nātak (ovile), Chāh-e Pīr ‘Alī (ovile), Chāh-e Rajab (ovile), Chāh-e Sarbālā (ovile), Chāh-e Shams (ovile), Chāh-e Shīrī (ovile), Chāh-e Soleymān (ovile), Chāh-e Talkh (ovile), Chāh-e Tāshk (ovile), Chāh-e Ţowqūlī (ovile), Chāh-e Zesht (ovile), Chāh-e ‘Alī (ovile), Chāh-e ‘Alī (ovile), Chahār Āghol (ovile), Chahār Jūn (ovile), Chāhshūr (ovile), Chāhūk (ovile), Chal Bīd (ovile), Chāl Ḩājjī (ovile), Chāl Shābeh (ovile), Cham Qūleh (ovile), Chaman Gīl (ovile), Chap Darreh (ovile), Charmū (ovile), Charmūk (ovile), Cheft-e Seh Tappeh (ovile), Cheh Tūn (ovile), Chehel Sang Āb (ovile), Cheshm Sefīd (ovile), Cheshmeh Emām (ovile), Cheshmeh Ḩoseyn Şāleh (ovile), Cheshmeh Khān (ovile), Cheshmeh Sefīd (ovile), Cheshmeh Sīāh (ovile), Cheshmeh-ye Sefīd (ovile)

> d

Dahaneh (ovile), Dalār (ovile), Dalī (ovile), Danāvand (ovile), Daq-e Bolūr (ovile), Daq-e Sarvar (ovile), Daq-e Sarvar (ovile), Dar Chāhū (ovile), Dar Khūnī (ovile), Darāvasān (ovile), Darreh Eyvān (ovile), Darreh Eyvān (ovile), Darreh Gerū-ye Bālā (ovile), Darreh Ḩal-e Bālā (ovile), Darreh Ḩal-e Pā'īn (ovile), Darreh-ye Bābā ‘Alī (ovile), Dāshārāsī (ovile), Deh-e Chāl Bīd (ovile), Deh-e Emām (ovile), Deh-e Zamān (ovile), Deheshtī (ovile), Delī (ovile), Derāz Darreh (ovile), Do Chāhī (ovile), Dollī (ovile), Dombeh Jūgh (ovile), Dow Chāhī (ovile), Dowchāhī (ovile), Dūchāhi (ovile), Dūl-e Monīrī (ovile)

> e

Eshkafat Mīnā (ovile), Eshkeneh (ovile)

> f

Farhad (ovile)

> g

Gach Polī (ovile), Gahvāreh (ovile), Galeh Dān (ovile), Galeh Dān (ovile), Galū (ovile), Galū Maḩmūdābād (ovile), Galū Maḩmūdābād (ovile), Gardaneh-ye Shūrī (ovile), Gāvparān (ovile), Gojīn (ovile), Gol Bekhūn (ovile), Gol-e Sorkh (ovile), Gowd-e Gīveh (ovile), Gowd-e Naqer (ovile), Gowd-e Nārenjī (ovile), Gowd-e Nārenjī (ovile), Gūnī Kareh (ovile)

> h

Haft Āghol (ovile), Haft Cheshmeh (ovile), Haft Saleh (ovile)

> Ḩ

Ḩājīābād (ovile), Ḩājjī Changalī (ovile), Ḩājjī Shāvdār (ovile), Ḩājjīābād (ovile)

> h

Halkūleh (ovile), Hār Kareh (ovile), Hārtak (ovile), Hāshemābād (ovile), Havār Barzeh (ovile), Havār Shalīvān (ovile), Helī Chāl (ovile), Helī Cheshmeh (ovile)

> Ḩ

Ḩesāmīyeh (ovile), Ḩeydarābād (ovile), Ḩojjatābād (ovile), Ḩoseyn Jān (ovile), Ḩoseyn Jān Āghol (ovile), Ḩoseyn Şāleḩ (ovile), Ḩoseynābād (ovile), Ḩoseynābād (ovile), Ḩowẕ-e Ḩājjī Ḩasan (ovile), Ḩowẕ-e Nah (ovile)

> h

Hujjatābād (ovile), Hūsh Gholām‘alī (ovile)

> j

Jāneh Mordeh (ovile), Joft-e Kamar Berehneh (ovile), Jom‘eh (ovile)

> k

Kabkī (ovile), Kaftāreh (ovile), Kal Moḩammad‘alī (ovile), Kal Moḩammad‘alī Āghol (ovile), Kal Pakī (ovile), Kāl-e Āb-e Dār (ovile), Kalāteh-ye Benvar (ovile), Kalāteh-ye Emāmī (ovile), Kalāteh-ye Qal‘eh Khoshk (ovile), Kalāteh-ye Tabrīzī (ovile), Kalleh Qūsh (ovile), Kalūt-e Garū (ovile), Kam Sīāh (ovile), Kamar Cheshmeh (ovile), Kamp-e Mehrānī (ovile), Kampī (ovile), Kampīr (ovile), Kan Na‘reh (ovile), Kanās Ḩājjī (ovile), Kandeh Moḩammad Ḩoseyn (ovile), Kandeh-ye Ḩājjī Āqā (ovile), Kandī Arbābī (ovile), Kapargāh (ovile), Kareh (ovile), Karī Kolā (ovile), Karūghī (ovile), Khānak (ovile), Khāneh-ye Zeylān (ovile), Khānīk (ovile), Khasīr Gūn (ovile), Khomeyneh (ovile), Khūjeh Galdī (ovile), Khūk-e Haft Barreh (ovile), Khvosh Āmad Āghol (ovile), Kohneh Gol (ovile), Konār-e Yek Gāvī (ovile), Konj Kār (ovile), Kūhī (ovile), Kūleh Vard (ovile), Kūrch (ovile), Kūreh Kebarhā (ovile)

> l

Lāchīnak (ovile), Lah Lār (ovile), Lakhsh Āb (ovile), Līr Ḩasad (ovile), Līreh Chīt (ovile), Līrok (ovile), Līrūk (ovile), Lū-ye Sangī (ovile), Lūghār (ovile), Lūn Khān (ovile)

> m

Maqşūd Cheshmeh (ovile), Marsarak (ovile), Marta‘-e Garmī Ney (ovile), Marta‘-e Katlū Sarā (ovile), Māzar Kalān (ovile), Mazrāv (ovile), Mazra‘eh Dasht Bāgh (ovile), Mazra‘eh Qalam Gerdālū (ovile), Mazra‘eh-ye Hemmatābād (ovile), Mazra‘eh-ye Qarah Āqāj (ovile), Mazra‘eh-ye Qeshlāq-e Mīl (ovile), Mazra‘eh-ye Sarshestūn (ovile), Ma‘şūm Rādeh (ovile), Mehrdasht (ovile), Merāẕūn (ovile), Meydān Jīq (ovile), Meydān Jīq (ovile), Meydasht (ovile), Mīān Garūk (ovile), Mīchkā (ovile), Mīl Yazdān (ovile), Mīleh Sar (ovile), Mīrāqā (ovile), Mīsh Mīsh Kalāteh (ovile), Modavī (ovile), Molīḩābād (ovile), Morrā (ovile), Mowlakī-ye ‘Olyā (ovile), Mūrak (ovile), Mūrkhānī (ovile)

> n

Nārqaj (ovile), Naseh Ţāvīs (ovile), Na‘l-e Eshkanān (ovile), Neygar (ovile)

> o

Owshak (ovile)

> p

Padhū (ovile), Pāgorāz-e Shūrī (ovile), Palangī (ovile), Pam Būchāl (ovile), Pāpolī-ye Bālā (ovile), Pāpolī-ye ‘Olyā (ovile), Par Cheshmeh (ovile), Pārādam Tang (ovile), Parchestūn (ovile), Pashūzadeh (ovile), Pātādeh (ovile), Pātāveh (ovile), Pātīl (ovile), Pīreh (ovile), Pīt-e Now (ovile), Pohlī (ovile), Pol-e Ābdūq (ovile), Pūchīkā (ovile), Pūdrūkī (ovile), Pūzeh Eslīq (ovile)

> q

Qahlā (ovile), Qal‘eh Kūtī (ovile), Qanbarābād (ovile), Qarah Dām (ovile), Qarah Dām (ovile), Qarah Dām-e Shomālī (ovile), Qarah Khān Āghol (ovile), Qarah Qāshlī (ovile), Qārqīl Darreh (ovile), Qarreh Pālchaq (ovile), Qeshlāq-e Albakr-e Solţānī (ovile), Qeshlāq-e Albakr-e Solţānī (ovile), Qeshlāq-e Āqdarreh (ovile), Qeshlāq-e Dārbolāgh (ovile), Qeshlāq-e Do Chāh (ovile), Qeshlāq-e Eskandarī (ovile), Qeshlāq-e Eskandarī (ovile), Qeshlāq-e Ganalī (ovile), Qeshlāq-e Gūnī (ovile), Qeshlāq-e Ḩājj Şamad (ovile), Qeshlāq-e Kohneh (ovile), Qeshlāq-e Kohol (ovile), Qeshlāq-e Kohowl (ovile), Qeshlāq-e Kordhā (ovile), Qeshlāq-e Maḩmūd-e ‘Arab (ovile), Qeshlāq-e Mīl (ovile), Qeshlāq-e Mīl Yazdān (ovile), Qeshlāq-e Ne‘mat (ovile), Qeshlāq-e Pārāgūnī (ovile), Qeshlāq-e Qārāḩlī (ovile), Qeshlāq-e Qezel Ḩeshmat (ovile), Qeshlāq-e Shekarī (ovile), Qeshlāq-e Ţahmāsb (ovile), Qeshlāq-e Zemestāneh (ovile), Qeshlāq-e ‘Abbāsābād (ovile), Qeshlāq-e ‘Arabhā (ovile), Qeshlāq-e ‘Asgar (ovile), Qezel Khānī (ovile), Qollāt Kaftārī (ovile), Qoroq (ovile), Qūchī (ovile), Qūrnāk (ovile)

> r

Rāvaj (ovile), Rāvak (ovile), Rey Chagān (ovile), Reẕā (ovile), Rezak (ovile), Rījālī (ovile), Rīzāb (ovile), Robāţ (ovile)

> Ş

Şafā Cheshmeh (ovile)

> s

Sahlak (ovile), Salmalī Darreh (ovile), Salmalī Darreh (ovile), Salmalī Darreh (ovile), Sangar (ovile), Sar Band (ovile), Sar Chāh (ovile), Sar Chekān (ovile), Sar Cholūskān-e ‘Olyā (ovile), Sar Chūnos Khān (ovile), Sar Gach (ovile), Sar Jūlak (ovile), Sar Sīrūk (ovile), Sar Tang (ovile), Sar-e Bīdān (ovile), Sar-i-Bidān (ovile), Sarḩānī (ovile), Sārī (ovile), Sarī Bandān (ovile), Sarkhān Bīsheh (ovile), Sarkhān Bīsheh (ovile), Sarnākh (ovile), Sarshestān (ovile), Sartal-e Tīghāb (ovile), Sartang Līrāb (ovile), Sa‘īdābād (ovile), Sefīd Sang (ovile), Sefīdār (ovile), Sefīddār (ovile), Seh Chāhūn (ovile), Seh Cheh (ovile), Senjedābād (ovile), Sepal (ovile)

> Ş

Şeydābād (ovile)

> s

Seyyed Balqar (ovile), Seyyedābād (ovile), Shāh Qolī (ovile), Shakar Beyglū (ovile), Shakarbagli (ovile), Shakarbegli (ovile), Sham Shāl (ovile), Shekar Beyglū (ovile), Shekareblū (ovile), Shesh Ḩowleh (ovile), Shīrang (ovile), Shīrīn Bolāgh (ovile), Shorang Rang (ovile), Shūr Āb (ovile), Shūr Darreh (ovile), Sīā Deh (ovile), Sīah Chīl (ovile), Sīāh Gāv Sarā (ovile), Sīāh Gāvsar (ovile), Sīāh Kalleh (ovile), Sīāh Talū (ovile), Sīāh Valeh (ovile), Sīneh Qollāt (ovile), Sīval (ovile), Sīyah Pardeh (ovile), Sū Solţān (ovile), Sūr Mo‘alī-ye Soflá (ovile), Sūr Mo‘alī-ye ‘Olyā (ovile), Sūzū (ovile)

> t

Tabrīzī (ovile), Takht Jūr Āghol (ovile), Takht-e Shāhī (ovile), Tall Ghadīr (ovile)
 1 2 3