Luoghi in Iran che sono classificati istituto di ricerca

> a

Anstītū-ye Pāstowr-e Īrān (istituto di ricerca)

> Ā

Āsāyeshgāh-e Bābā Bāghī (istituto di ricerca)

> b

Bāba Bāgh (istituto di ricerca), Bābā Bāghī (istituto di ricerca), Bababagi (istituto di ricerca)

> d

Dāmparvarī-ye Jahād (istituto di ricerca)

> e

Edāreh-ye Ghalleh va Sīlū-ye Shahīd Şedūqī-ye Jīroft (istituto di ricerca)

> Ī

Īstgāh-e Cheshmeh Ma‘dan (istituto di ricerca), Īstgāh-e Moţāle‘āt-e Taks̄īr-e Baz̄r-e Gīāhān (istituto di ricerca), Īstgāh-e Shahīd Şadūqī-ye ‘Alīābād (istituto di ricerca), Īstgāh-e Taḩqīqāt-e Bīābān Zodā’ī (istituto di ricerca), Īstgāh-e Taḩqīqāt-e Rāzī (istituto di ricerca), Īstgāh-e Taḩqīqāt-e Shahīd ‘Abd or Rasūl Moţahharī (istituto di ricerca), Īstgāh-e Taḩqīqāt-e Shen va Kavīrzodā’ī-ye Shahīd Şadūqī (istituto di ricerca)

> m

Maḩdūdeh-ye Markaz-e Āmūzesh-e Taḩqīqātī-ye Dāneshgāh-e Shīrāz (istituto di ricerca), Markaz-e Khazar Shenāsī (istituto di ricerca), Markaz-e Taḩqīqāt-e Reẕā’ī (istituto di ricerca), Markaz-e Taḩqīqāt-e Serom Sāzī-ye Rāzī (istituto di ricerca), Mazra‘eh-ye Taḩqīqātī-ye Ḩeydarlū (istituto di ricerca), Ma’dan Cheshmeh (istituto di ricerca), Mo’assesseh-ye Taḩqīqāt ’Olūm-e Dāmī-ye Keshvar (istituto di ricerca)

> p

Pāygāh-e Taḩqīqātī-ye Şafāshahr (istituto di ricerca)

> q

Qoroq-e Taḩqīqātī-ye Ḩāres̄ābād (istituto di ricerca)

> s

Shahrak-e Bābā Bāghī (istituto di ricerca)

> آ

آسايشگاه بابا باغی (istituto di ricerca)

> ا

اداره غله و سیلوی شهید صدوقی جیرفت (istituto di ricerca), انستیتو پاستور ايران (istituto di ricerca), ایستگاه تحقیقات بیابان زدائی (istituto di ricerca), ایستگاه تحقیقات رازی (istituto di ricerca), ایستگاه تحقیقات شن و کویرزدائی شهید صدوقی (istituto di ricerca), ایستگاه تحقیقات شهید عبدالرسول مطهری (istituto di ricerca), ایستگاه شهید صدوقی علی آباد (istituto di ricerca), ایستگاه مطالعات تکثیر بذر گیاهان (istituto di ricerca), ایستگاه چشمه معدن (istituto di ricerca)

> د

دامپروری جهاد (istituto di ricerca)

> ش

شهرک بابا باغی (istituto di ricerca)

> ق

قرق تحقیقاتی حارث آباد (istituto di ricerca)

> م

محدوده مرکز آموزش تحقیقاتی دانشگاه شیراز (istituto di ricerca), مرکز تحقیقات رضائی (istituto di ricerca), مرکز تحقیقات سرم سازی رازی (istituto di ricerca), مرکز خزر شناسی (istituto di ricerca), مزرعه تحقیقاتی حیدرلو (istituto di ricerca), موسسه تحقیقات علوم دامی کشور (istituto di ricerca)

> پ

پایگاه تحقیقاتی صفاشهر (istituto di ricerca)