Luoghi in Afghanistan che sono classificati acquedotto

> c

Chashmah-ye Tūtak (acquedotto)

> Ḏ

Ḏe Sṟa Kalā Kāṟēz (acquedotto)

> d

Dê Srah Kalā Kārēz (acquedotto), De Sṟah Kalā Kārīz (acquedotto)

> j

Jōy-e Yaḩyáābād (acquedotto), Jōy-i-Yeḩyā Ābāḏ (acquedotto), Jūy-e Yaḩyāābād (acquedotto)

> k

Kanal Nasrat (acquedotto), Kanal Yakh’yaabad (acquedotto), Kanava Spinavala (acquedotto), Kārēz-e Chāh-e Palāsī (acquedotto), Kārēz-e Chalānak-e Bālā (acquedotto), Kārēz-e Ganḏah Chāh (acquedotto), Kārēz-e Gyamk (acquedotto), Kārēz-e Naway (acquedotto), Kārēz-e ‘Abdullāh Jān (acquedotto), Kāṟēze-i-Cāh-i-Palāsi (acquedotto), Kārīz-e Chāh-e Palāsī (acquedotto), Kārīz-e Chalānak-e Bālā (acquedotto), Kārīz-e Gandachāh (acquedotto), Kārīz-e Gīmak (acquedotto), Kārīz-e Naway (acquedotto), Kārīz-e ‘Abdollāhjān (acquedotto), Kārīz-e ‘Abdullāh Jān (acquedotto), Khušk (acquedotto), Kyariz Chashmami-Tutak (acquedotto)

> n

Nahr-e Naşrat (acquedotto), Nahr-e Noşrat (acquedotto), Nahṟe Naşṟat (acquedotto), Nayisk (acquedotto)

> r

Rabāţ Wāleh (acquedotto), Rabāţ Wālêh (acquedotto), Rōd-e Qārū (acquedotto)

> Ṟ

Ṟōḏ-i-Qārū (acquedotto)

> r

Rubāţ Wālêh (acquedotto), Rūd-e Qārū (acquedotto), Rudi-Karu (acquedotto)

> s

Shamsābād (acquedotto), Spina Wālah (acquedotto), Spīna Wālěh (acquedotto), Spīnah Wālêh (acquedotto), Spīnah Wāleh (acquedotto)

> t

Tagāb (acquedotto), Taygh Āb (acquedotto), Tēgh Āb (acquedotto), Tīgh Āb (acquedotto)

> ت

تیغ آب (acquedotto), تېغ اب (acquedotto)

> ج

جوی یحیى آباد (acquedotto)

> د

د سره کلا کارېز (acquedotto)

> ر

رباط واله (acquedotto), رود قارو (acquedotto), رودٔ قارو (acquedotto)

> س

سپینه واله (acquedotto)

> ش

شمس آباد (acquedotto)

> ك

كاريزٔ چشمۀ توتك (acquedotto)

> ن

نايسك (acquedotto), نهر نصرت (acquedotto)

> چ

چشمۀ توتک (acquedotto)

> ک

کارېز عبدالله جان (acquedotto), کارېز نوی (acquedotto), کارېز چاه پلاسی (acquedotto), کارېز چلانک بالا (acquedotto), کارېز گنده چاه (acquedotto), کارېز گیمک (acquedotto)