Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Nukunono (atollo)
Fakaafo (atollo)
Fakaofo Atoll (atollo)
Tafolaelo (isola)
Atafu (isola)
Atafu (atollo)
Tokelau Islands (isole)
Nukuno (atollo)
Teafua (isola)
Fakaofu (atollo)
Niue (isola)
Motuiti (isola)
Tokolau (isole)
Fakaofu (isola)
Fakaofo (isola)
Nukunonu (isola)
Motutulatula (isola)
Nukumassanga (isola)
Pangai (isola)
Union Islands (isole)
Dalabeka (isola)
Savaica (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Neu Lauenburg (atollo)
Fonua Fala Island (isola)
Motunangea (isola)
Bowditch Island (atollo)
Motuloa (isola)
Nukusesuki (isola)
Otafi (isola)
Oatafu (atollo)
Fonua Loa (isola)
Mulifonua (isola)
Tokelan Islands (isole)
Afua (isola)
Atáfu Island (isola)
Matangi (isola)
Fonua Muli (isola)
Nukulakia (isola)
Saumatafanga (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Union Group (isole)
Savaika (isola)
Oafuna (isola)
Tioki (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Tisungatu (isola)
Awtano (isola)
Tukumatini (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fonua Fala (isola)
Papaloa (isola)
Fulatutasi (isola)
Tokikimoa (isola)
Fenua Fala (isola)
Duke of York Island (atollo)
South East Island (isola)
North West Island (isola)
Longatana (isola)
Kivave (isola)
Sikatai (isola)
Nuko Nono Island (isola)
Mawtu (isola)
Polynesia (atollo)
Duke of Clarence Island (atollo)
Matangi Island (isola)
Nukunono (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Saumatafanga Island (isola)
Nukumatau (isola)
Palea (isola)
Patalinga (isola)
Motuagea (isola)
Tokelau Group (isole)
Atafu Atoll (atollo)
Awtano (isola)
Tisungatu (isola)
Tukumatini (isola)
Savaika (isola)
Oafuna (isola)
Tioki (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Nukulakia (isola)
Saumatafanga (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Union Group (isole)
Fonua Muli (isola)
Matangi (isola)
Atáfu Island (isola)
Afua (isola)
Fonua Loa (isola)
Mulifonua (isola)
Oatafu (atollo)
Tokelan Islands (isole)
Otafi (isola)
Nukusesuki (isola)
Motuloa (isola)
Bowditch Island (atollo)
Motunangea (isola)