Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Nukunono (atollo)
Fakaofo Atoll (atollo)
Fakaafo (atollo)
Motuiti (isola)
Tokelau Islands (isole)
Nukuno (atollo)
Tafolaelo (isola)
Union Islands (isole)
Atafu (atollo)
Tokolau (isole)
Tokelan Islands (isole)
Motutulatula (isola)
Otafi (isola)
Niue (isola)
Nukunonu (isola)
Atafu (isola)
Bowditch Island (atollo)
Nukunonu Atoll (atollo)
Fakaofu (atollo)
Fonua Fala Island (isola)
Fakaofo (isola)
Atáfu Island (isola)
Motunangea (isola)
Oatafu (atollo)
Nukumassanga (isola)
Teafua (isola)
Union Group (isole)
Tokelau (entità politica subordinata)
Afua (isola)
Tioki (isola)
Nukusesuki (isola)
Fakaofu (isola)
Savaica (isola)
Tokelau Group (isole)
Motuagea (isola)
Savaika (isola)
Motuloa (isola)
Matangi (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Neu Lauenburg (atollo)
Tisungatu (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Fonua Muli (isola)
Dalabeka (isola)
Fonua Loa (isola)
Saumatafanga (isola)
Matangi Island (isola)
Sikatai (isola)
Palea (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fenua Fala (isola)
Fonua Fala (isola)
Papaloa (isola)
Longatana (isola)
Fulatutasi (isola)
Mawtu (isola)
Tokikimoa (isola)
South East Island (isola)
Mulifonua (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Nukumatau (isola)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Tukumatini (isola)
Patalinga (isola)
Pangai (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Nukunono (isola)
North West Island (isola)
Duke of York Island (atollo)
Oafuna (isola)
Nukulakia (isola)
Polynesia (atollo)
Nuko Nono Island (isola)
Awtano (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Kivave (isola)
Palea (isola)
Sikatai (isola)
Matangi Island (isola)
Dalabeka (isola)
Saumatafanga (isola)
Fonua Muli (isola)
Fonua Loa (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Motuloa (isola)
Matangi (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Atafu Atoll (atollo)
Tisungatu (isola)
Savaika (isola)
Motuagea (isola)
Tokelau Group (isole)
Savaica (isola)
Fakaofu (isola)
Tioki (isola)
Nukusesuki (isola)
Afua (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Union Group (isole)
Teafua (isola)