Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Nukunono (atollo)
Fakaofo Atoll (atollo)
Fakaafo (atollo)
Motuiti (isola)
Tokelau Islands (isole)
Nukuno (atollo)
Tafolaelo (isola)
Union Islands (isole)
Atafu (atollo)
Tokelan Islands (isole)
Tokolau (isole)
Bowditch Island (atollo)
Fonua Fala Island (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Nukunonu (isola)
Otafi (isola)
Fakaofu (atollo)
Atafu (isola)
Atáfu Island (isola)
Motutulatula (isola)
Fakaofo (isola)
Niue (isola)
Tokelau Group (isole)
Teafua (isola)
Nukumassanga (isola)
Nukusesuki (isola)
Oatafu (atollo)
Tokelau (entità politica subordinata)
Savaica (isola)
Motunangea (isola)
Savaika (isola)
Union Group (isole)
Motuagea (isola)
Tioki (isola)
Afua (isola)
Fakaofu (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Motuloa (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Neu Lauenburg (atollo)
Fonua Loa (isola)
Dalabeka (isola)
Matangi (isola)
Palea (isola)
Fonua Muli (isola)
Matangi Island (isola)
Sikatai (isola)
Awtano (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fenua Fala (isola)
Fulatutasi (isola)
Fonua Fala (isola)
Longatana (isola)
Tokikimoa (isola)
Papaloa (isola)
Mawtu (isola)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Mulifonua (isola)
Nukulakia (isola)
Patalinga (isola)
Nukumatau (isola)
South East Island (isola)
Kivave (isola)
Tukumatini (isola)
Oafuna (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Tisungatu (isola)
North West Island (isola)
Duke of York Island (atollo)
Nuko Nono Island (isola)
Nukunono (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Polynesia (atollo)
Awtano (isola)
Pangai (isola)
Sikatai (isola)
Matangi Island (isola)
Palea (isola)
Fonua Muli (isola)
Matangi (isola)
Fonua Loa (isola)
Dalabeka (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Neu Lauenburg (atollo)
Fakaofu (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Motuloa (isola)
Afua (isola)
Tioki (isola)
Motuagea (isola)
Union Group (isole)
Savaika (isola)
Savaica (isola)
Motunangea (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Nukusesuki (isola)
Tokelau Group (isole)