Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Nukunono (atollo)
Fakaofo Atoll (atollo)
Fakaafo (atollo)
Tokelau Islands (isole)
Motuiti (isola)
Tafolaelo (isola)
Motutulatula (isola)
Bowditch Island (atollo)
Union Islands (isole)
Tokelau Group (isole)
Nukunonu (isola)
Tokolau (isole)
Tokelan Islands (isole)
Nukuno (atollo)
Atáfu Island (isola)
Oatafu (atollo)
Tokelau (entità politica subordinata)
Fonua Fala Island (isola)
Savaica (isola)
Teafua (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Nukusesuki (isola)
Fakaofu (atollo)
Nukumassanga (isola)
Motunangea (isola)
Fakaofo (isola)
Atafu (atollo)
Saumatafanga Island (isola)
Otafi (isola)
Atafu (isola)
Fakaofu (isola)
Motuloa (isola)
Union Group (isole)
Motuagea (isola)
Afua (isola)
Saumatafanga (isola)
Savaika (isola)
Fonua Loa (isola)
Matangi Island (isola)
Palea (isola)
Niue (isola)
Dalabeka (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Tioki (isola)
Sikatai (isola)
Matangi (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Nukunono (isola)
Fonua Muli (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fenua Fala (isola)
Fonua Fala (isola)
Longatana (isola)
Fulatutasi (isola)
Papaloa (isola)
Nukumatau (isola)
Kivave (isola)
Tokikimoa (isola)
Mulifonua (isola)
Mawtu (isola)
South East Island (isola)
Patalinga (isola)
Tukumatini (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Nukulakia (isola)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Duke of Clarence Island (atollo)
North West Island (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Tisungatu (isola)
Nuko Nono Island (isola)
Awtano (isola)
Pangai (isola)
Oafuna (isola)
Duke of York Island (atollo)
Polynesia (atollo)
Fonua Muli (isola)
Nukunono (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Sikatai (isola)
Matangi (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Niue (isola)
Palea (isola)
Tioki (isola)
Matangi Island (isola)
Dalabeka (isola)
Saumatafanga (isola)
Savaika (isola)
Fonua Loa (isola)
Union Group (isole)
Motuloa (isola)
Motuagea (isola)
Afua (isola)
Atafu (isola)
Fakaofu (isola)
Otafi (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Fakaofo (isola)