Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Nukunono (atollo)
Fakaofo Atoll (atollo)
Motuiti (isola)
Fakaafo (atollo)
Tokelau Islands (isole)
Tafolaelo (isola)
Atafu (isola)
Atafu (atollo)
Nukuno (atollo)
Nukunonu (isola)
Niue (isola)
Union Islands (isole)
Motutulatula (isola)
Tokolau (isole)
Otafi (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Oatafu (atollo)
Fakaofu (atollo)
Motunangea (isola)
Fakaofo (isola)
Tokelan Islands (isole)
Fonua Fala Island (isola)
Teafua (isola)
Bowditch Island (atollo)
Atáfu Island (isola)
Afua (isola)
Union Group (isole)
Tioki (isola)
Nukusesuki (isola)
Savaika (isola)
Nukumassanga (isola)
Fakaofu (isola)
Tokelau Group (isole)
Savaica (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Motuagea (isola)
Motuloa (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Fonua Loa (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Matangi (isola)
Fonua Muli (isola)
Dalabeka (isola)
Tisungatu (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Nukulakia (isola)
Matangi Island (isola)
Saumatafanga (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Papaloa (isola)
Fonua Fala (isola)
Fenua Fala (isola)
Fulatutasi (isola)
Longatana (isola)
Tokikimoa (isola)
Mawtu (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Duke of York Island (atollo)
South East Island (isola)
Nukunono (isola)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Mulifonua (isola)
North West Island (isola)
Pangai (isola)
Sikatai (isola)
Tukumatini (isola)
Nuko Nono Island (isola)
Nukumatau (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Patalinga (isola)
Awtano (isola)
Oafuna (isola)
Kivave (isola)
Polynesia (atollo)
Palea (isola)
Matangi Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Nukulakia (isola)
Tisungatu (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Matangi (isola)
Dalabeka (isola)
Fonua Muli (isola)
Fonua Loa (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Atafu Atoll (atollo)
Motuloa (isola)
Motuagea (isola)
Tokelau Group (isole)
Savaica (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Nukumassanga (isola)
Fakaofu (isola)
Savaika (isola)
Nukusesuki (isola)
Union Group (isole)
Afua (isola)
Tioki (isola)