Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Nukunono (atollo)
Fakaofo Atoll (atollo)
Fakaafo (atollo)
Tokelau Islands (isole)
Motuiti (isola)
Tafolaelo (isola)
Nukuno (atollo)
Bowditch Island (atollo)
Union Islands (isole)
Tokolau (isole)
Motutulatula (isola)
Tokelan Islands (isole)
Atafu (atollo)
Nukunonu (isola)
Tokelau Group (isole)
Nukunonu Atoll (atollo)
Oatafu (atollo)
Atáfu Island (isola)
Fakaofo (isola)
Fakaofu (atollo)
Tokelau (entità politica subordinata)
Teafua (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Otafi (isola)
Atafu (isola)
Nukumassanga (isola)
Motunangea (isola)
Nukusesuki (isola)
Saumatafanga (isola)
Afua (isola)
Fakaofu (isola)
Savaica (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Savaika (isola)
Niue (isola)
Tioki (isola)
Union Group (isole)
Dalabeka (isola)
Motuagea (isola)
Motuloa (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Fonua Loa (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Palea (isola)
Matangi (isola)
Matangi Island (isola)
Fonua Muli (isola)
Sikatai (isola)
Pangai (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fenua Fala (isola)
Longatana (isola)
Fonua Fala (isola)
Fulatutasi (isola)
Papaloa (isola)
South East Island (isola)
Mawtu (isola)
Patalinga (isola)
Tokikimoa (isola)
Nukumatau (isola)
Mulifonua (isola)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Kivave (isola)
Nukulakia (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Tukumatini (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
North West Island (isola)
Nuko Nono Island (isola)
Duke of York Island (atollo)
Nukunono (isola)
Awtano (isola)
Tisungatu (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Oafuna (isola)
Polynesia (atollo)
Pangai (isola)
Fonua Muli (isola)
Sikatai (isola)
Matangi (isola)
Matangi Island (isola)
Palea (isola)
Motuloa (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Neu Lauenburg (atollo)
Fonua Loa (isola)
Motuagea (isola)
Dalabeka (isola)
Union Group (isole)
Savaika (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Niue (isola)
Tioki (isola)
Fakaofu (isola)
Afua (isola)
Savaica (isola)
Saumatafanga (isola)
Nukumassanga (isola)
Motunangea (isola)
Nukusesuki (isola)