Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Nukunono (atollo)
Fakaofo Atoll (atollo)
Fakaafo (atollo)
Atafu (isola)
Tokelau Islands (isole)
Tafolaelo (isola)
Atafu (atollo)
Nukuno (atollo)
Tokolau (isole)
Teafua (isola)
Fakaofu (atollo)
Niue (isola)
Motuiti (isola)
Nukunonu (isola)
Fakaofu (isola)
Fakaofo (isola)
Motutulatula (isola)
Union Islands (isole)
Nukumassanga (isola)
Nukunonu Atoll (atollo)
Savaica (isola)
Pangai (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Bowditch Island (atollo)
Motuloa (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Dalabeka (isola)
Nukusesuki (isola)
Motunangea (isola)
Otafi (isola)
Oatafu (atollo)
Mulifonua (isola)
Matangi (isola)
Tokelan Islands (isole)
Fonua Loa (isola)
Fonua Muli (isola)
Atáfu Island (isola)
Nukulakia (isola)
Union Group (isole)
Fonua Loa Island (isola)
Oafuna (isola)
Awtano (isola)
Afua (isola)
Tioki (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Tisungatu (isola)
Savaika (isola)
Tukumatini (isola)
Tokelau Group (isole)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fonua Fala (isola)
Papaloa (isola)
Fulatutasi (isola)
Tokikimoa (isola)
Fenua Fala (isola)
Duke of York Island (atollo)
South East Island (isola)
North West Island (isola)
Nuko Nono Island (isola)
Longatana (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Sikatai (isola)
Kivave (isola)
Mawtu (isola)
Matangi Island (isola)
Polynesia (atollo)
Saumatafanga Island (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Nukunono (isola)
Palea (isola)
Motuagea (isola)
Nukumatau (isola)
Saumatafanga (isola)
Tukumatini (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Patalinga (isola)
Tokelau Group (isole)
Tisungatu (isola)
Tokelau (entità politica subordinata)
Savaika (isola)
Tioki (isola)
Afua (isola)
Awtano (isola)
Oafuna (isola)
Fonua Loa Island (isola)
Union Group (isole)
Nukulakia (isola)
Fonua Muli (isola)
Atáfu Island (isola)
Matangi (isola)
Mulifonua (isola)
Tokelan Islands (isole)
Fonua Loa (isola)
Otafi (isola)
Oatafu (atollo)
Motunangea (isola)
Nukusesuki (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Bowditch Island (atollo)