Statistiche per TOKELAU

Luoghi più visti TOKELAU

Tokalau Islands (isole)
Nukunono (atollo)
Fakaofo Atoll (atollo)
Fakaafo (atollo)
Tokelau Islands (isole)
Motuiti (isola)
Tafolaelo (isola)
Nukuno (atollo)
Union Islands (isole)
Bowditch Island (atollo)
Tokelan Islands (isole)
Motutulatula (isola)
Atafu (atollo)
Tokolau (isole)
Atáfu Island (isola)
Nukunonu (isola)
Tokelau Group (isole)
Nukunonu Atoll (atollo)
Fakaofo (isola)
Oatafu (atollo)
Fakaofu (atollo)
Tokelau (entità politica subordinata)
Teafua (isola)
Motunangea (isola)
Fonua Fala Island (isola)
Otafi (isola)
Afua (isola)
Atafu (isola)
Nukumassanga (isola)
Nukusesuki (isola)
Savaica (isola)
Fakaofu (isola)
Motuagea (isola)
Savaika (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Saumatafanga (isola)
Dalabeka (isola)
Union Group (isole)
Tioki (isola)
Niue (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Motuloa (isola)
Palea (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Fonua Loa (isola)
Matangi Island (isola)
Matangi (isola)
Sikatai (isola)
Fonua Muli (isola)
Pangai (isola)

Luoghi meno visti in TOKELAU

Fenua Fala (isola)
Fonua Fala (isola)
Longatana (isola)
Fulatutasi (isola)
Papaloa (isola)
South East Island (isola)
Mawtu (isola)
Kivave (isola)
Patalinga (isola)
Tokikimoa (isola)
Mulifonua (isola)
Nukumatau (isola)
Nukulakia (isola)
Tokelau Islands Dependency (isole)
Fonua Loa Island (isola)
Tukumatini (isola)
Fakaofu Village (luogo abitato)
Tisungatu (isola)
Nuko Nono Island (isola)
North West Island (isola)
Duke of York Island (atollo)
Awtano (isola)
Duke of Clarence Island (atollo)
Oafuna (isola)
Nukunono (isola)
Polynesia (atollo)
Pangai (isola)
Fonua Muli (isola)
Sikatai (isola)
Matangi (isola)
Matangi Island (isola)
Palea (isola)
Atafu Atoll (atollo)
Fonua Loa (isola)
Motuloa (isola)
Neu Lauenburg (atollo)
Dalabeka (isola)
Saumatafanga (isola)
Tioki (isola)
Union Group (isole)
Niue (isola)
Savaika (isola)
Saumatafanga Island (isola)
Motuagea (isola)
Savaica (isola)
Fakaofu (isola)
Nukusesuki (isola)
Nukumassanga (isola)
Afua (isola)
Atafu (isola)